آیت الله مشکینی از نگاه نائب رئیس جامعه مدرسین
نائب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تبیین بخشی از ابعاد شخصیتی و اخلاقی مرحوم آیت الله مشکینی گفت: ایشان به طور جدی حمایت از نظام و رهبری را وظیفه شرعی همگان می دانستند.

آیت الله مشکینی از نگاه نائب رئیس جامعه مدرسین

نائب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تبیین بخشی از ابعاد شخصیتی و اخلاقی مرحوم آیت الله مشکینی گفت: ایشان به طور جدی حمایت از نظام و رهبری را وظیفه شرعی همگان می دانستند.
آیت الله مشکینی از نگاه نائب رئیس جامعه مدرسین

مرجع توریسم

آیت الله قاضی در نگاه مرحوم آیت الله مرندی
ازآیت الله مرندی سوال کردند آیت الله میرزا علی آقا قاضی چطور بودند؟

آیت الله قاضی در نگاه مرحوم آیت الله مرندی

ازآیت الله مرندی سوال کردند آیت الله میرزا علی آقا قاضی چطور بودند؟
آیت الله قاضی در نگاه مرحوم آیت الله مرندی

فروش بک لینک

خبر جدید